onsdag den 30. november 2011

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
i
Scrap i Holstebro
Onsdag den 14. december 2011 kl. 18.30
Punkt 1: Valg af dirigent
Punkt 2: Valg af referent
Punkt 3: Gennemgang, revision og godkendelse af reviderede vedtægter

Efter generalforsamlingen afholdes der juleafslutning. Astrid har lovet at bage æbleskiver, meld derfor gerne tilbage til en af os, senest den 7. december, om du deltager i juleafslutningen.