søndag den 19. januar 2014

Generalforsamling i klubben d 26.2.2014 kl 18.30

Generalforsamling i ”Scrap i Holstebro”
onsdag den 26. februar 2014 kl. 18.30
i klubbens lokale på Rolf Krakes Skolen

Dagsorden:
1.       Valg af dirigent
2.       Valg af stemmetæller
3.       Valg af referent
4.       Formandens beretning
5.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6.       Indkomne forslag.
7.       Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (formand og bestyrelsesmedlem)
   Kirsten og Anette modtager IKKE genvalg
8.       Valg af bestyrelsessuppleant
9.       Valg til festudvalg
10.    Valg af revisor og revisorsuppleant
11.    Eventuelt
  Temaaftner, nøgler, forslag til kurser/ture – brug af kassebeholdning

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 12. februar 2014.

Vi håber at mange af klubbens medlemmer møder op til en god aften med snak og drøftelse om klubben, samt at der er to nye friske sjæle, som vil tage del i arbejdet omkring klubben.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Scrap i Holstebro

Ingen kommentarer:

Send en kommentar