lørdag den 24. januar 2015

Generalforsamling 2015Generalforsamling i ”Scrap i Holstebro”
onsdag den 25. februar 2015 kl. 18.30
i klubbens lokale på Rolf Krakes Skolen

Dagsorden:
1.       Valg af dirigent
2.       Valg af stemmetæller
3.       Valg af referent
4.       Formandens beretning
5.       Forelæggelse og godkendelse af regnskab
6.       Indkomne forslag
7.       Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer)
Anne-Mette, Laila og Lotte modtager IKKE genvalg
8.       Valg af bestyrelsessuppleant
9.       Valg til festudvalg
10.   Valg af revisor og revisorsuppleant (nuværende er hhv Karen og Maritha)
11.   Eventuelt
Heldagsscrap, kurser/ture, klubbens redskaber/udstyr (må IKKE tages med hjem),
nøgler (vi skal skiftes)

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 11. februar 2015.

Vi håber at mange af klubbens medlemmer møder op til en god aften med snak og drøftelse om klubben, samt at der er tre friske sjæle, som vil tage del i arbejdet omkring klubben.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Scrap i Holstebro

Ingen kommentarer:

Send en kommentar